Pesatge i certificacions

En aquest post al nostre blog el què volem aconseguir és que quedin clars els conceptes de verificació, certificació i aprovació en les balances i bàscules per transaccions comercials. Així com també, saber quan necessitem una balança o bàscula certificada, aprovada o verificada i quan no.

SOM-HI DONCS!

CERTIFICACIÓ EUROPEA (CE)

Ja sabem que es dona per fet però,  el primer que hem de fer a l’hora de comprar una eina de pestage, ja sigui una balança o bàscula i ja sigui per transaccions comercials o bé simplement per comporvar que el pes del material que ens se’ns factura sigui el que correspon, és assegurar que vingui amb el marcatge CE. 

El marcatge CE a la balança o bàscula hi ha de ser tant si hi fem transaccions comercials com si només les utilitzem per una simple comprovació de pes interna. 

El marcatge CE és principal i conegut per tots nosaltres, però us deixem un link a la wikipedia amb les carcaterístqiues del marcatge CE ja que, en algunes ocasions, es pot confondre amb un segell gairebé idèntic i difós com “China Export”.

AUTORITZACIÓ LEGAL (APROVADA)

QUAN NECESSITEM UNA MÀQUINA DE PESATGE APROVADA?

 

En una transacció comercial

En una transacció comercial on el preu del producte que es ven es basa en el seu pes, la balança, bàscula o bàscula-etiquetadora utilitzada ha de ser aprovada o amb autorització legal. En aquests casos, el pes ha de ser exacte per assegurar que el comprador paga per aquells grams o quilograms, ni més ni menys. Les balances i bàscules amb autorització legal es sotmeten a proves més riguroses de pesatge que en les estàndard. 

Si per exemple tenim un obrador de carn o de pa, la balança o bàscula que utilitzem per afegir ingredients per fer una barreja o per comprovar el pes de la carn, sacs de farina que ens porta el proveïdor, aquesta no cal que sigui verificada ja que simplement ens ajuda a comprovar com a control intern el què afegim als preparats o el que rebem dels nostres proveïdors. 

VERIFICACIÓ METROLÒGICA (M)

COM SABEM QUAN UNA BÀSCULA O BALANÇA ESTÀ VERIFICADA?

La verificació metrològica de les bàscules o balances es necessita quan amb aquestes hi fem transaccions comercials. 

La verificació “M” la podem trobar de dues formes diferents:

1. De l’ any 2016 i anys anteriors a aquest, trobem una lletra M de color negre amb un fons quadrat de color verd (IMATGE 1).

En aquest cas la M de color verd és la que ens marca que aquesta màquina ha passat una verificació metrològica. L’ any que ho ha fet ha estat el 2013, això ho sabem perquè si ens fixem al costat del marcatge CE hi ha uns números a dalt i a baix. El de dalt, en auqest cas 13, es refereix a l’ any 2013. El número de baix “0103” ens marca l’ organisme notificat. 

2. Des de l’ any 2016 i els anys posteriors trobem una M amb dos dígits al costat, tot emmarcat, i no és de color verd (IMATGE 2).   

En aquest cas veiem que al costat del marcatge CE, hi ha un requadre que hi fica M22. Significa que, aquesta màquina, ha estat metrològicament verificada i ho ha fet l’ any 2022. El número que trobem després més a la dreta, el “0122” és en aquest cas l’ organisme notificat.


En les dues imatges veiem també els números T6953 i T8555 respectivament, aquests son els números conforme les dues balances comercials que hem utlitzat com a exemple, estan aprovades per fer transaccions comercials. És el número de model aprovat.

VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

Les bàscules, balances o etiquetadores que de fàbrica venen amb la verificació metrològica “M” que hem vist, necessiten una verificació periòdica cada 2 anys. Aquesta verificació periòdica, vindria a ser com una “ITV” de pesatge on, aquesta verificació periòdica, ha de ser realitzada per un organisme autoritzat de metrologia legal.

Així mateix, també es necessita una verificació periòdica després de qualsevol modificació o reparació, encara que no hagin passat 2 anys de l’ última verificació o de la compra de la màquina de pestage.

CALIBRACIÓ

QUÈ ÉS UNA CALIBRACIÓ I QUAN ES NECESSITA?

Una calibració de pesatge és una comprovació de pes amb uns patrons establerts, on aquests patrons estan certificats per ENAC. 

Què és una certificació ENAC?

 ENAC significa Entitat Nacional d’ Acreditació. És una entitat designada pel govern per operar a Espanya com l’únic Organisme Nacional d’Acreditació. És una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que té com a missió generar confiança en el mercat i en la societat en relació amb la competència dels evaluadors. 

Us deixem un link a la seva pàgina web per si en voleu saber més

Un cop coneixem l’organisme ENAC, tornem al tema de les calibracions. Com bé hem explicat una calibració no és obligatòria, podem dir que és un mètode de control i traçabilitat de cada empresa. 

Quan necessitem fer una calibració doncs?

Podem fer una calibració a les màquines de pesatge que utilitzem per control intern, una bona periodicitat a establir seria per exemple, un cop a l’ any. Així ens assegurem que tot el que hi pesem, que ens portin els proveïdors o el que elaborem amb diferents ingredients, sigui tot correcte. 

També és aconsellable que un cop feta una reparació hi fem una calibració per tal de verificar aquesta reparació. 

Així mateix, podem fer una calibració abans d’una verificació metrològica per tal d’ assegurar que el laboratori que ens vingui a certificar la nostra maquinària s’ho trobi tot en perfecte estat i funcionament. 

 

Entrades Relacionades